Stripesarchitects

Molen De Nijverheid Ravenstein
Laatste nieuws

Bezoek aan de brandweerkazerne Lees meer »

Jaarvergadering Lees meer »

Meer nieuws »

Stripesarchitects

Wij zijn een bureau voor architectuur, kennins en advies. Door de ruime ervaring van de partners binnen stripesarchitetcs en de samenwerkingspartners beschikken we over een groot kennisnetwerk. Deze kennis stelt ons in staat u te adviseren en begeleiden bij iedere bouw of verbouwopgave. In het verleden hebben wij bewezen een gedegen ketenpartner te zijn, eerlijk, transparant en betrouwbaar. Samen met de opdrachtgever bespreken we hoever de opdracht reikt. Dit varieert van het verrichten van een onderzoek tot het uitbrengen van een advies of van het maken van een architectonisch ontwerp tot het begeleiden tijdens de uitvoering tot en met de oplevering en alles wat daar tussen zit. Onze werkzaamheden worden in fasen aangeboden. Elke fase wordt met de opdrachtgever geëvalueerd waarna in samenspraak wordt besloten of de volgende fase wordt voortgezet. Hierdoor houdt u altijd grip op de advieskosten.

architectuur

Een ontwerpopgave is voor ons pas geslaagd indien de gebruikers zich thuis voelen in het gebouw, het gebouw de essentie van haar omgeving aanvoelt en er verstandig is omgegaan met natuurlijke bronnen.

kennis

Ons team bestaat uit mensen met diverse achtergronden, kennis en vaardigheden. Daarnaast werken wij in een aantal samenwerkingsverbanden. Onze krachten worden gebundeld en alle kennis wordt gedeeld. Een heldere en transparante communicatie is daarbij voor ons vanzelfsprekend.

advies

Door ons brede kennisnetwerk kunnen wij u adviseren op verschillende gebieden en helpen bij het maken van de juiste keuzes. Uw doelstellingen en wensen staan daarbij centraal. Ons doel is om u te ontzorgen!

 

Voor meer informatie bezoek onze website

 

 

stripesarchitectslogomiddenuitgelijndwitCS4

Contactpersoon
R.G. [Rob] Theunissen (e-mail)
projectmanager | partner   LinkedIn pagina contactpersoon / bedrijf Twitter pagina contactpersoon / bedrijf

Adres
Kolonel Wilsstraat 4
5371 AG Ravenstein

Postadres
Klokgebouw 266
NL-5617 AC Eindhoven

Tel. +31 [0]40 7114630
Mob. +31 [0]6 41323324

www.stripesarchitects.nl